2015 25 Ocak

Matematikteki her konu, zorluğuna göre irili ufaklı tepelere, zorluk arttıkça ise yükselen dağlara benzetilebilir. Matematik de, dağcılık da zordur. Insanların çoğunun ikisinden de uzak durmasının sebebi de gittikçe artan bu zorluk derecesidir. Matematik ve Anadolu coğrafyası arasında benzerlik kurmak gerekirse, matematiğin Ağrı dağı, yani zirvesi, Türev ve onun tersi kabul edilen integraldir. Daha önceki nispeten küçük tepe ve dağlarda yapılan çalışmalar, bu zirveye daha kolay ulaşmak içindir. Ve insan bir kere, o zirveden aşağıya baktığında, içini büyük bir mutluluk kaplayacak ve bunun tüm o zorluklara değdiğini görecektir.

Peki Ağrı dağı yolun sonu mudur? Aksine çok daha keyifli yolculukların başlangıcıdır. Bu Dünya’da en az Ağrı dağı kadar yüksek dağlar vardır. Ağrı Dağı’na tırmanırken kazandığınız tüm o tecrübelerin daha başka hangi mecralarda kullanılabileceğini öğrenmek istemez misiniz? Dünya’daki tüm zirvelere tırmanışların ortak yönlerini, hissetmek istemez misiniz? Bir zirveden başka bir zirveye nasıl ulaşılır? Matematik disiplinlinler arası çalışmanın tam merkezinde, tüm babacanlığı ile duran heybetli bir kilit taşıdır. Bilimde, her şeyin başı matematiktir. Her şey matematikle başlar, ama o kaynaktan beslenen bilimin varacağı yerlere hudut çizilemez.

Bilimin Everest’i ise Karmaşıklık Bilimidir. Çünkü zirveler arası bağlantıları o kurar. Ve bu bilim dalının gelişen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan yeni bir Silahı daha vardır. Bu önemli ekipman, zirvelere tırmanmadan önce düşünce deneyleri yapmaya yarayan Modelleme ve Simülasyon teknikleridir. Böylece büyük zirvelere çıkmadan önce, karşılaşabileceğimiz olası problemleri öngörmek artık daha kolay olur. Bundan sonraki keşifler çok daha hızlı, çok daha büyük, çok daha keyifli olacaktır.

Hayat tekrarları sever, yeniden başlamayı. Izin verin kendimi tekrar edeyim. Bilimde, her şeyin başı matematiktir ve gidilecek yolun sonu yoktur. Bir zirveden bir diğerine nasıl gidilir? Yolun zamana göre değişiminin türev, ve biriken değişim miktarının integral olduğunu bilmek, bize iyi bir başlangıç sağlar, öyle değil mi?

Size iyi yolculuklar.
Uzay Çetin

“21. yüzyıl, Karmaşıklık Bilimi’nin yüzyılı olacaktır” – Stephan Hawking